The Du Droppers, jeden z nejstarších doo wop vokálních kvartetů

The Du Droppers v lednu 1954 (zleva Willie Ray, J.C. Ginyrad, Harvey Ray a Bob Korenegay)

Na počátku padesátých let 20. století tvořily doo wop vokální soubory základní díly v nově se tvořící rock’n’rollové stylové skládačce. Patřil mezi ně i výtečný newyorský kvartet The Du Droppers, vzešlý z prostředí církevních pěveckých sborů.

Pokračování textu The Du Droppers, jeden z nejstarších doo wop vokálních kvartetů